Teckurser PADI

TEC 40

Ta det första steget in i den tekniska dykvärlden. Vi lär oss att planera dekompressionsdykning till max 40m och med max 10 min deko. Kursen håller vi i Hästholmens hamn, med alla faciiteter inom krypavstånd - boende, teorisal, utrustningsrum, båt, restaurang. Bilen parkerar ni 10m från dykcentret på dag 1 och behöver inte åka i den förrens ni skall åka hem efter avslutad kurs. Eller som vi säger i Hästholmen - SMIDIGT! Som specialister på dykutfärder så garanterar vi intressanta kursdyk hela vägen - och DU, det ingår!

Förkrav
 • PADI Advanced Open Water Diver eller motsvarande
 • PADI EANx Diver eller motsvarande
 • PADI Deep Diver eller motsvarande
 • Minst 30 loggade dyk, varav 10 dyk genomförda med EANx djupare än 18m
 • Minst 18 år
 • Genomförd läkarundersökning för teknisk dykning
Utrustningskrav
 • Dubbelflaskor med isoleringsmanifold
 • Dubbla regulatorer, varav en med "longhose" och en med manometer
 • Dekoflaska med komplett dekoregulator och manometer
 • Platta/Vinge
 • 2 x bottomtimer alternativt 2 x dykdatorer med gauge-funktion
 • 2 x SMB + 2 x spole.
 • Linrulle med tillräckligt med lina för att skjuta SMB från maxdjupet
 • 2 x Sax?
 • Slate samt backupslate
 • Backupmask
 • Kompass
 • Lampa
 • Backuplampa
Kursmaterial

DSAT Tec Deep Crewpack

Kursupplägg

Vi varvar teori med praktiska övningar.
Efter genomförd och godkänd kurs är ni kvalificerad att:
- Använda dykdator eller dekompressionsprogramvara för att planera och göra dekompressionsdyk med max 10 min deko till ett djup av max 40m.
- Använda en dekoflaska för dekompressionen innehållande gas upp till EANx50.

Pris: 5 495:-

Allt ingår. Manual, certifiering, diplom, båtutfärder, gasfyllningar samt boende.
Detta ingår ej:
- Läkarundersökning, högst 12 månader gammal
- Dekompressionsprogramvara (Får ni låna under kursen)

TEC 45

Nästa steg i din tekniska dykutveckling. Vi lär oss att planera och säkert utföra dekompressiondykning med accelererad dekompression. Ingen begränsning i max dekompressionstider med en dekoflaska. Kursen håller vi i Hästholmens hamn, med alla faciiteter inom krypavstånd - boende, teorisal, utrustningsrum, båt, restaurang. Bilen parkerar ni 10m från dykcentret på dag 1 och behöver inte åka i den förrens ni skall åka hem efter avslutad kurs. Eller som vi säger i Hästholmen - SMIDIGT! Som specialister på dykutfärder så garanterar vi intressanta kursdyk hela vägen - och DU, det ingår!

Förkrav
 • PADI Advanced Open Water Diver eller motsvarande
 • PADI Rescue Diver eller motsvarande
 • PADI EANx Diver eller motsvarande
 • PADI Deep Diver eller motsvarande
 • PADI DSAT Tec 40 eller motsvarande
 • Minst 50 loggade dyk, varav 12 dyk genomförda med EANx djupare än 18m, 6 dyk genomförda med med eller utan EANx djupare än 30m
 • Minst 18 år
 • Genomförd läkarundersökning för teknisk dykning
Utrustningskrav
 • Dubbelflaskor med isoleringsmanifold
 • Dubbla regulatorer, varav en med "longhose" och en med manometer
 • Dekoflaska med komplett dekoregulator och manometer. Syrgastvättad för 100% syrgas.
 • Platta/Vinge
 • 2 x bottomtimer alternativt 2 x dykdatorer med gauge-funktion
 • 2 x SMB + 2 x spole.
 • Linrulle med tillräckligt med lina för att skjuta SMB från maxdjupet
 • 2 x Sax?
 • Slate samt backupslate
 • Backupmask
 • Kompass
 • Lampa
 • Backuplampa
Kursmaterial

DSAT Tec Deep Crewpack

Kursupplägg

Vi varvar teori med praktiska övningar.
Efter genomförd och godkänd kurs är ni kvalificerad att:
- Använda dykdator eller dekompressionsprogramvara för att planera och göra dekompressionsdyk med obegränsad deko till ett djup av max 45m.
- Använda en dekoflaska för dekompressionen innehållande gas upp till 100% Syrgas.

Pris: 4 995:-

Allt ingår. Manual, certifiering, diplom, båtutfärder, gasfyllningar samt boende.
Detta ingår ej:
-Läkarundersökning, högst 12 månader gammal
-Dekompressionsprogramvara (Får ni låna under kursen)

TEC 50

Nästa steg i din tekniska dykutveckling. Vi lär oss att planera och säkert utföra dekompressiondykning med accelererad dekompression. Ingen begränsning i max dekompressionstider med två dekoflaskor. Kursen håller vi i Hästholmens hamn, med alla faciiteter inom krypavstånd - boende, teorisal, utrustningsrum, båt, restaurang. Bilen parkerar ni 10m från dykcentret på dag 1 och behöver inte åka i den förrens ni skall åka hem efter avslutad kurs. Eller som vi säger i Hästholmen - SMIDIGT! Som specialister på dykutfärder så garanterar vi intressanta kursdyk hela vägen - och DU, det ingår!

Förkrav
 • PADI Advanced Open Water Diver eller motsvarande
 • PADI Rescue Diver eller motsvarande
 • PADI EANx Diver eller motsvarande
 • PADI DSAT Tec 45 eller motsvarande
 • Minst 100 loggade dyk, varav 20 dyk genomförda med EANx, varav 25 dyk genomförda djupare än 18m , 20 dyk genomförda djupare än 30m
 • Minst 18 år
 • Genomförd läkarundersökning för teknisk dykning
Utrustningskrav
 • Dubbelflaskor med isoleringsmanifold
 • Dubbla regulatorer, varav en med "longhose" och en med manometer
 • 2 x Dekoflaska med komplett dekoregulator och manometer. Syrgastvättad för 100% syrgas.
 • Platta/Vinge
 • 2 x bottomtimer alternativt 2 x dykdatorer med gauge-funktion
 • 2 x SMB + 2 x spole.
 • Linrulle med tillräckligt med lina för att skjuta SMB från maxdjupet
 • 2 x Sax?
 • Slate samt backupslate
 • Backupmask
 • Kompass
 • Lampa
 • Backuplampa
Kursmaterial

DSAT Tec Deep Crewpack

Kursupplägg

Vi varvar teori med praktiska övningar.
Efter genomförd och godkänd kurs är ni kvalificerad att:
- Använda dykdator eller dekompressionsprogramvara för att planera och göra dekompressionsdyk med obegränsad deko till ett djup av max 50m.
- Använda två dekoflaska för dekompressionen innehållande gas upp till 100% syrgas.

Pris: 4.495:-

Allt ingår. Manual, certifiering, diplom, båtutfärder, gasfyllningar samt boende.
Detta ingår ej:
-Läkarundersökning, högst 12 månader gammal
-Dekompressionsprogramvara (Får ni låna under kursen)

Aktuellt